Home

ATTENTIE

Per 1 januari 2018 is de stichting Welzijn Bedum (SWB) niet langer actief. Afhankelijk van uw interesse, verwijzen we u graag als volgt.


  • Welzijnswerk in Bedum

De nieuwe welzijnsinstelling per 1 januari 2018 heet “Mensenwerk Hogeland” en is bereikbaar via tel. 0595-745090, emailadres info@mensenwerkhogeland.nl, website www.mensenwerkhogeland.nl.

Aanmelden van een vrijwilligersgroep voor de gemeentelijke Waarderingsroos kan hier.


  • Gebouw De Meenschaar

Voor het huren van ruimte en andere zaken rond De Meenschaar kunt u contact leggen via tel. 050-3014465, emailadres info@demeenschaar.nl, website www.demeenschaar.nl.


  • Zaken die de “oude” SWB betreffen

Ook voor zaken die de Stichting Welzijn Bedum (nog) betreffen, kunt u contact leggen met De Meenschaar, tel. 050-3014465, emailadres info@demeenschaar.nl, website www.demeenschaar.nl.